Parke

  Meşe, gürgen ve kayın kerestelerinin makinelerde işlenmesiyle elde edilen dar ve uzun döşeme, kaplama gerecidir.Parkeler, yer döşemeleri, yerden ısıtmalı zeminlerde kullanılmak amacıyla uygun malzemelerdir.

  Hem yere yapıştırmalı masif, hem de lamine biçimindeki programların ikiside mümkündür. Lamine parke programlarında yüzer düzenin tatbik edildiği mekanlarda ısı kaybının, yapıştırma sistem lamine parkeye oranla daha çok olacağı kabul edilmelidir.
Her iki program halinde da alttaki kurallara ve imalatçının talimatlarına uyulmalıdır.

1-  Sadece sağlık ile ilgili nedenler göze alınırsa dahi, yüzeydeki azami ısı 26°C – 27°C’yi geçmemelidir. (Azami 30°C)
2-  Yere yapıştırılarak yapılan parkelerde sıcak su boruları (serpantinler) üstünde asgari 30mm kalınlığında şap dökülmelidir.
3-  Diğer zemin kaplama malzemelerinde de yapılması gerektiği gibi, şap nihai sertliğe ulaştıktan sonra, ısıtma sistemi en az 2 hafta süreyle, en azından yarı kapasitesinde çalışırılmalıdır.
Parke döşenmeden 1-2 gün evvelce yerden ısıtma sistemi kapatılmalı ve parke döşeme prosedürünün bitmesini takiben ısıtma yine döneme sokularak ısı 3-4 gün içersinde kademeli olarak yükseltilmelidir. Bu önlem,kalıntı nemin atılarak parkeye zarar vermesini önler.
4-  Parke döşemeye başlanırken şapın nemi %1.5 (GANN 30-35)’ten çok olmamalıdır ve yapıştırmada yüksek kaliteli tutkal kullanılmalıdır.Ayrıca parke döşenecek odanın bağıl neminin normal değerlerde olması ilgi edilmelidir (%50-%60). Bu husus, parkelerin birleşmelerinin doğallığı amacıyla lüzumlu bulunduğu kadar, insan sağlığı yönünden da öneme alınmalıdır.

Parkenin Gizemi

 Parke, yaşamımızda dekorasyonun bir parçası olunca sıcaklık ve sıhhat getirir. Uzun seneler sizinle yaşaması amacıyla yaşam sürdüren bir canlı gibi sevgi ve bakım ister.
Parkenin kalitesinin yanı sıra, parkeyi kimin ve nasıl uygulayacağı en mühim noktadır. Parke, profesyonel bir ekip tamundan uygulanmalıdır. Kullanılacak ekipman ve malzemelerin en iyi nitelikte obuası gerekmektedir.
Satın aldığınız masif parke, çağdaş sistemler ile kurutulmuş ahşaptan üretilmiştir. Döşeme sırasında iyi netice alabilmeniz amacıyla alttaki hususlara mutlak surette ilgi etmenizi rica ederiz.
 Uygulama öncesinde;
Parkenizi döşetmeyi düşündüğünüz tarihten en az 2 hafta evvelce döşenecek mekana koyunuz.
Eğer parkeniz naylon şrink ile ambalajlanmış ise mutlak surette ambalajından çıkartınız.
Parke döşeme yapılacak zemin düzgünlüğünü denetim ettiriniz.
Parke döşenecek zeminin kuruluğunu denetim ediniz. Zemin dilenen kuruluk nispetine ulaşmadan parkenizi döşetmeyiniz.
Uygulama sırasında;
Parke uygulanacak bölge ısısının 15’Cden az olmaması tercih edilir.
Parkenizi sotvent ya da poliüretan temelli tutkal ile uygulatın. Su temelli tutkal kullanmayınız.
Döşeme prosedürü bittikten sonra en az 2 hafta beklemeden sistre ve cila prosedürünü yaptırmayınız.
Bu bekleme süresinde parke yüzeyini güvenliğini sağlamak amacıyla muhakkak naylon örtü kullanmayınız.
Parke döşeyeceğiniz şap zeminde ilgi edilmesi gereken noktalar;

1. Şap gerektiğince sıkı olarak dökülmüş olmalıdır.
2. Şap yeteri kadar dinlendirilmiş ve kuru olmalıdır.
3. Şap çatlak olmamalıdır.
4. Şap üstüne aşın civar farkı olmamalıdır.
5. Şap çok pürüzlü olmamalıdır.
6. Şap temiz olmalıdır.

Parke Çeşitleri
1- Masif Parke: Zemin döşeme malzemeleri arasında en çok tercih edilen parke çeşitlerinden biridir.Ahşap ve uzun ömürlüdür. Isı ve ses izolasyonu sağlaması, sistre olması, estetik ve iyi işlenilir olması genel tercih sebebidir.
2- Lamine Parke: Globalleşen dünyada ağaç gereksinimi artmakta, ama yeterli ağaç dikimi ve korunması yapılmamaktadır. Bu da her geride bıraktığımız gün ağacı kıymetli kılmakta, sarfedilen ağaç çeşitlerinin azalmasına namacıyla olmaktadır.
Lamine parke süratli ağaç kullanımını bir nebze olsun durdurmuştur. Lamine parke yalnızca ağaç sarfiyatını azaltmakla kalmayıp, rutubete dayanıklılığı, hazır cila oluşu, geniş ve uzun parke alternatifi ve kısa sürede montaj basitliği gibi çoğu artılarıda yanında getirmektedir.
3- Laminat Parke: Yüzeyinde koruyucu film, ovarley tabakası kullanılmasından ötürü yuğun kullanıma mağruz kalan mekanlarda basitlıkla kullanılabilir.Click ve tutkallı olması, sökülüp yinedan döşenebilmesi, başka parkelere göre montajının basit ve süratli olması,estetik ve çağdaş olması tercih sebebidir.
4- Bambu Parke
5- Mantar Parke

Parkenin Şişmesi ya da Zeminden Ayrılmasının Sebepleri

1- Parkenin çok kurutulmuş olması
2- Kullanılan tutkalın çok bekletilmiş olması
3- Zeminin zayıf ve kalitesiz olması
4- Zeminin yeteri kadar temiz olmaması
5- Zeminin aşırı nemli olması

  Eğer şişme döşendikten sonra ilk on saat içersinde olmuş ise bunun tek sebebi parkenin aşırı nem emmiş olmasıdır. Döşenecek olan parkenin nem seviyesi %8-12 arasında olmalıdır. Bilindiği gibi parke tutkalları genellikle su bazlıdır. Tutkal sarfiyatı m2 de 1 kilogramı geçmemelidir. Aksi takdirde bu parkenin altına su dökmek ile eşdeğerdir.
Tutkal bile dolgu maddesi olarak kullanılmamalıdır. Parkenin zeminden ayrılması ya da şişmesi cila prosedüründen derhal sonra ortaya gelmiş ise bunun sebebi şapın sağlam, temiz olmaması ve tutkalın gereğinden çok bekletilmiş olmasıdır. Bekletilen tutkal yüzeyel olarak sertleşmeye başlar ve üstünde yapışma prosedürünü engel olan kuru bir tabaka oluşur.
Cila prosedürü parkenin üstünde mühim bir strese namacıyla olacaktır. Dolayısı ile kötü bir zemine ve/ya da bekletilmiş bir tutkalla yapılan parke zemine gerektiği gibi yapışmayacak ve cila prosedürünün namacıyla bulunduğu aşırı stres sebebi ile zeminden ayrılabilecektir.

Call Now Button